© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Breda haalt verspilling uit bouwprocessen met 100 dagen-aanpak

Breda is bezig met een flinke inhaalslag op het gebied van nieuwbouw. De Brabantse gemeente doorbrak oude gewoontes om woningbouw niet alleen sneller te realiseren, maar ook passend te maken voor de situatie in de stad. Zo is de verkenningsfase voor grootschalige bouwprojecten in Breda flink verkort door de itunes.

100 dagen-aanpak Breda

Aanmeldloket voor Volkshuisvestingsfonds opent 3 mei

Vanaf 3 mei 2021 kunnen gemeenten zich aanmelden voor een mogelijke bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds. Rond de zomer van 2021 wordt vervolgens bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen, zo laat minister Kajsa Ollongren weten aan de Tweede Kamer.

Tweede Kamer neemt aangepaste Woningwet aan

Woningcorporaties krijgen voortaan meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woningen en het verbeteren van de leefbaarheid. Ook wordt de markttoets voor drie jaar opgeschort. Daarmee wordt het voor corporaties makkelijker om huurwoningen voor het middensegment (750 - 1000 euro) te bouwen. Dat staat in de wijziging van de Woningwet die is aangenomen door de Tweede Kamer.

Klimaatakkoord en regelgeving in de huursector

In de huursector wordt gewerkt aan afspraken en huurregelgeving die van belang is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. In de kamerbrief Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord staat welke mogelijkheden er zijn voor een doorvertaling naar de huursector.

Komen tot goede prestatieafspraken: zeventien voorbeelden ter inspiratie

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken afspraken over de prestaties die zij leveren. Maar komen tot goede afspraken is lang niet altijd makkelijk. Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden.

Webinar Flexibele woonvormen dak- en thuislozen

Het onder een dak krijgen van dak- en thuislozen blijft een hardnekkig vraagstuk. Extra inzet is nodig om het aantal daklozen terug te dringen. Je kunt niet alle daklozen over één kam scheren, maar of ze nu jong of oud zijn, kort of lang dakloos: het is voor vrijwel iedereen lastig om een geschikte nieuwe woonplek te vinden. Soms zijn flexibele woonvormen een goede (tijdelijke) oplossing, die kunnen zorgen voor doorstroom vanuit de opvang. Op 1 april 2021 vindt een webinar plaats over dit onderwerp.

Denktank presenteert werkboek Waarden van wonen aan minister Ollongren

De denktank ‘Toekomst van de woningmarkt’ houdt zich bezig met de vraagstukken op de woningmarkt en hoe deze aangepakt kunnen worden. Het werk van de denktank is nu gebundeld in de publicatie ‘Werkboek Waarden van wonen’. Op 4 maart 2021 is dit werkboek aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren overhandigd.

Lokale samenwerking voor prettig wonen uitgelicht tijdens nieuw congres

Allerlei woonpartijen in Nederland werken met succes samen op het gebied van prettig wonen. Om ervoor te zorgen dat deze partijen ook in de toekomst het verschil blijven maken, is het van belang om de (lokale) samenwerking verder te versterken en verbeteren. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ wordt hier op een inspirerende wijze aandacht aan geschonken. Aanmelden voor dit congres is nog mogelijk.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.