© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Voorbereiding aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben in vijf sessies meer inzichten gegeven over alles rondom het Volkshuisvestingsfonds. Tijdens de twee technische briefings en drie inhoudelijke spreekuren was het voor geïnteresseerden ook mogelijk om vragen te stellen over het aanvraagproces van het Volkshuisvestingsfonds en de daaropvolgende herstructureringsactiviteiten. Vanaf 3 mei 2021 kunnen gemeenten zich hiervoor aanmelden.

Podcasts woningmarkt in krimpregio's

Het expertisetraject over de woningmarkt in krimpregio’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) presenteert een serie podcasts met wethouders en bestuurders van gemeenten gelegen in de krimp- en anticipeerregio’s. We vragen ons af: in hoeverre is bevolkingskrimp een last of een lust, wat is het perspectief en worden de juiste dingen gedaan door de verschillende overheidslagen? En wat is het effect hiervan op bewoners?

Dossier aanpak vocht en schimmel

Wonen in een goed huis in een prettige omgeving is belangrijk. Iedereen wil in een huis wonen dat vrij is van hinderlijk vocht en schimmel. Toch is het een veelvoorkomend probleem waar naar schatting 1,5 miljoen huishoudens mee te maken hebben. Vocht en schimmel in woningen is een ingewikkeld probleem, omdat het vaak verschillende oorzaken heeft. Bekijk hier handige infographics.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.