© Hans Moolenaar

Nieuwsbrief Woningmarktbeleid

Lees in deze editie meer over de volgende onderwerpen:

Aanmeldloket voor Volkshuisvestingsfonds opent 3 mei

Komende maandag (3 mei 2021) opent het loket van het Volkshuisvestingsfonds. In totaal is 450 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Tot en met 19 mei om 17.00 uur kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Begin juli wordt bekend welke gemeenten een eenmalige bijdrage ontvangen.

Infographic volkshuisvestingsfonds

Discriminatie op de woningmarkt landelijk groot probleem

Makelaars en bemiddelaars werken vaak mee aan het verzoek om bepaalde groepen uit te sluiten voor een huurwoning. Dit blijkt uit het eerste landelijk onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt.  Ook bij mystery calls worden woningzoekers met een buitenlands klinkende naam vaker afgewezen voor een huurhuis dan woningzoekers met een Nederlandse naam. Dit komt naar voren uit de landelijke monitor Discriminatie bij woningverhuur, die door Art.1/RADAR is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gemeenten mogen verkoopprijs sociale koopwoningen bij wijze van experiment verhogen

Gemeenten krijgen meer ruimte om betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters en middeninkomens. Het kabinet verhoogt hiervoor de maximaal toegestane verkoopprijs van sociale koopwoningen naar de Nationale Hypotheekgarantiegrens van € 325.000. De huidige limiet van € 200.000 werd door de gemeenten als belemmering ervaren.

Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Wet eenmalige huurverlaging nieuwe stap naar betaalbaar huren: “Scheve verhouding tussen inkomen en huur rechtzetten”

Met de nieuwe wet huurverlaging zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zich extra in om huur voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De huurverlaging geldt voor naar schatting 260.000 huishoudens met een laag inkomen die een woning huren bij een woningcorporatie. “Gemiddeld besparen ze netto 40 euro per maand aan huurlasten”, legt beleidsmedewerker Moniek Bredenhoff uit. Maar waarom is deze verlaging nodig? En wat kunnen verhuurders doen?

Moniek Bredenhoff

Minister Ollongren: “Het proces rondom de aankoop en verkoop van een woning moet transparanter”

Het proces rondom de aankoop en verkoop van woningen moet transparanter. Dat stelt minister Ollongren (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister zijn de gehanteerde biedingsmethoden bij woningverkopen zowel voor- als achteraf niet altijd duidelijk. Dat maakt het mogelijk dat in sommige gevallen niet het belang van de koper of verkoper wordt gediend, maar het belang van de makelaar zelf.

Flexwonen: een stedenbouwkundige verkenning naar mogelijkheden voor bestaande wijken

De vraag naar woonruimte is enorm. Om tegemoet te komen aan die behoefte moeten we niet alleen meer, maar vooral andere woningen bouwen, stelt rijksbouwmeester Floris Alkemade in zijn column. Hij vroeg ontwerpers om flexibele woonoplossingen te bedenken, die niet alleen snel te realiseren zijn, maar die ook een nieuwe impuls kunnen geven aan bestaande woonwijken.

Floris Alkemade

Online congres 'Samen zorgen voor prettig wonen' op 20 mei

Op 20 mei aanstaande vindt het online congres 'Samen zorgen voor prettig wonen' plaats. Allerlei woonpartijen in Nederland werken met succes samen op het gebied van prettig wonen. Om ervoor te zorgen dat deze partijen ook in de toekomst het verschil blijven maken, is het van belang om de (lokale) samenwerking verder te versterken en verbeteren. Tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ wordt hier op een inspirerende wijze aandacht aan geschonken.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het ministerie zet zich ervoor in dat iedereen kan wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen. In een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Woningmarktbeleid.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met wonen: woningcorporaties, gemeenten, provincies, makelaars, investeerders en andere betrokkenen. U vindt hier nieuws en achtergronden over wet- en regelgeving, woonbeleid en praktijkverhalen. Woningmarktbeleid is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.