Kamerbrief versnellen aanpak woningtekort

De brief geeft een goede eerste toelichting hoe het ministerie invulling wilt geven aan regie op de woningmarkt en het bevat concrete illustraties over de impact van de beleidsinstrumenten op woningbouw.

In de kamerbrief staat abusievelijk het percentage van 3,2%. Dat moet zijn 3,8%, zoals eerder in de Staat van de Woningmarkt bekend gemaakt.