Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen - contra-expertise op eerder uitgevoerd onderzoek

Begin 2013 heeft Rigo in opdracht van het ninisterie van BZK onderzoek gedaan naar extra eisen die in het Bouwbesluit zouden kunnen worden opgenomen om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te verbeteren en naar de kosten en maatschappelijke baten daarvan.