Toegankelijkheid voor mensen met een beperking; Knelpunten en oplossingen in de praktijk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen hebben de handen ineen geslagen om de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Hoewel over de knelpunten bij toegankelijkheid van gebouwen veel geschreven is, bestaat echter onvoldoende een beeld van welke knelpunten in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn.