Kamerbrief Staat van de Woningmarkt 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de staat van de woningmarkt.