Kamerbrief nazending update woondeals

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer de nazending van de voortgangsrapportage over de voortgang van de woondeals.