4e regiobijeenkomst Woningwet op Weg – Dordrecht

Woensdag 28 oktober 2015 was de 4e en laatste regiobijeenkomst, dit keer in Dordrecht. In bijgaande video vindt u een aantal reacties op de gehouden bijeenkomsten en de rol van de huurders in het licht van de Woningwet2015.