Bert Keijts (Portaal): ‘Het spel moet groeien, maar het gaat de goede kant op’

Meer inspraak voor huurders is een van de kernwaarden van de nieuwe Woningwet. Portaal, een van de grotere corporaties van Nederland, kan zich daar goed in vinden, maar heeft in twee regio’s waar zij actief is op dit moment geen officiële huurdersbelangenorganisatie. Directeur Bert Keijts geeft aan hoe Portaal hiermee omgaat.

Portretfoto van geïnterviewde
Bert Keijts, directeur van wooncorporatie Portaal

‘We zijn actief in tien steden, maar in Utrecht en Arnhem hebben we op dit moment geen huurdersbelangenorganisatie’, aldus Keijts. ‘Die wens is er zeker wel, maar huurders moeten dat ook zelf willen. We wisten dat de rol van huurders binnen de nieuwe Woningwet groter zou worden, dus zijn we vorig jaar samen met de Woonbond gestart met een proces om de huurders in deze regio enthousiast te krijgen de belangen van de huurders te behartigen. Daar werd gelukkig enthousiast op gereageerd, waardoor er een groep is ontstaan van mensen met wie we het hele proces van prestatieafspraken maken hebben georganiseerd.’

Officiële huurdersbelangenorganisatie

Op het moment is dit nog geen officiële huurdersorganisatie, maar daar wil Portaal wel graag naartoe. ‘Voor ons is het ook van groot belang dat we weten wat er speelt bij onze huurders. Wat vinden zij belangrijk? Door deze werkwijze krijgen we daar wel meer inzicht in, maar uiteindelijk hopen we natuurlijk in beide regio’s een officiële huurdersbelangenorganisatie te hebben. Ik heb goede hoop dat dit in Utrecht vanaf 1 januari 2016 ook daadwerkelijk het geval is. Arnhem zal waarschijnlijk iets later volgen.’

Kennisniveau

De mensen die in deze regio’s momenteel de huurdersbelangen vertegenwoordigen willen graag aan tafel met de gemeente en Portaal, maar gaven al snel aan eerst meer kennis nodig te hebben van de werkwijze van corporaties. Keijts kon zich daarin vinden. ‘Als je huurders bijvoorbeeld mee wilt laten praten over prestatieafspraken, moeten ze wel weten wat het precies inhoudt. Anders blijven ze een ongelijke partner aan tafel. Daar werken we hard aan. Zo hebben we deze mensen onder andere een cursus aangeboden waarin zij leren hoe een corporatie werkt, dat was ontzettend leuk! Zowel voor ons als voor de huurders is dat een flinke opgave, we vragen nogal wat van ze. Maar uiteindelijk hebben alle partijen hier wat aan. Het is de kunst om in eenvoud de essentie op tafel te brengen, dan krijg je het goede gesprek.’

Legitimiteit en verbinden

Keijts geeft aan dat er twee aspecten zijn aan de nieuwe Woningwet die voor hem van groot belang zijn. ‘Ten eerste moet er vertrouwen zijn in elkaars legitimeit van handelen. Als ik iets aangeef en de huurders geloven mij niet, wordt het lastig om tot goede besluitvorming te komen. Aan de andere kant moeten wij ons verplaatsen in de huurders en wennen aan hun betrokkenheid bij het nemen van beslissingen. Het tweede aspect is dat wij op deze manier in verbinding komen met onze huurders en onze belangrijkste stakeholder: de gemeente. Zij zijn bepalende partijen bij de keuzes die wij maken als corporatie.’

Toch ziet Keijts ook de mindere kanten van de nieuwe wet. ‘Er is in mijn ogen teveel dichtgetimmerd. De regeldrift is doorgeslagen. Ik vind het een prima zet om een markttoets in te voeren, daar heb ik zelf enkele jaren geleden zelfs voor gepleit, maar de invulling ervan zorgt nu voor veel verwarring. Het ministerie heeft een interpretatie van de wet, maar ook de Autoriteit woningcorporatie heeft nu zijn eigen interpretatie, terwijl zij zich in mijn ogen puur moeten richten op het controleren van de uitvoering van de wet. Hoe meer regels er zijn, hoe groter de kans dat deze ontweken gaan worden. Dan heb je precies wat je niet wilt.’

Volwaardige partners

‘Ik merk dat alle partijen er heel serieus mee bezig zijn. We werken er samen aan om de huurders een volwaardige plek aan tafel te geven. Het spel moet groeien, maar ik heb het gevoel dat het de goede kant op gaat. Door deze samenwerking kunnen we uiteindelijk de balans vinden en als volwaardige partners overleg voeren.’