‘De gekozen prioriteiten volkshuisvesting passen goed in ons beleid’

Eind juni stuurde minister Blok een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vier prioriteiten in de volkshuisvesting benoemde voor de komende vier jaar. Woningcorporatie Casade uit Waalwijk is een van de corporaties die met deze thema’s aan de slag moet gaan.

Portretfoto van geïnterviewde
Roel van Gurp, directeur-bestuurder van Casade

Thema’s

Betaalbaarheid, duurzaamheid, urgente doelgroepen en scheiden van wonen en zorg zijn de vier thema’s die de komende jaren prioriteit hebben. ‘Daar kunnen wij ons prima in vinden’, aldus Roel van Gurp, directeur-bestuurder van Casade. ‘Dit zijn thema’s die bij corporaties ook spelen. Het is ook niet heel toevallig dat juist deze thema’s zijn gekozen. Daar is over gepraat.’

Binnen de thema’s is niet direct een volgorde aan te wijzen, vindt Van Gurp. ‘Het aanbieden van betaalbare woningen is natuurlijk het hoofddoel van woningcorporaties, dat thema spreekt voor zich. Maar ook wonen met zorg, aandacht voor urgente doelgroepen en duurzaamheid zijn onderwerpen die bij ons hoog op de agenda staan. Deze vier onderwerpen komen dan ook allen terug in ons beleidsplan voor de komende jaren.’

Spanningen

Toch ziet Van Gurp ook spanningen tussen de thema’s. ‘Duurzaamheid en betaalbaarheid zijn thema’s die niet in alle gevallen samengaan. Duurzaam ondernemen vergt investeringen, en dat leidt vaak pas op langere termijn ook tot besparingen. Er is dus geld nodig om die investeringen te doen, terwijl ook het betaalbaar houden van woningen geld kost. Dat zorgt ervoor dat je hierbij continu afwegingen moet maken tussen de verschillende prioriteiten.’

Samenwerking

Behalve corporaties moeten ook gemeenten en huurdersorganisaties aan de slag met deze onderwerpen. Van Gurp ziet weliswaar verschillen in de aanpak, maar is zeer tevreden over de samenwerking met deze partijen. ‘Gemeenten en huurdersorganisaties leggen andere accenten, ook binnen deze prioritering, maar dat levert geen grote problemen op; we werken prima samen. Natuurlijk hebben we wel discussies, maar ik zou me eerder zorgen maken als we die niet zouden hebben.’

Daeb/niet-daeb

Met de komst van de nieuwe Woningwet is er een scheiding ontstaan tussen daeb- en niet-daeb-activiteiten. Casade besloot echter al snel om zich vol op daeb-activiteiten te richten. ‘Wij hebben al snel gezegd: “Wij zijn een daeb-organisatie.” Wij voeren dus maar heel beperkt niet-daeb-activiteiten uit. Woningen boven de liberalisatiegrens horen in principe niet bij ons thuis. Anderen zullen dat misschien een opvallende keuze vinden, maar voor ons is het niet meer dan logisch.’

Geef het tijd

De nieuwe Woningwet heeft voor duidelijkheid gezorgd, vindt Van Gurp. ‘Er zijn zeker nog onderdelen die uitgekristalliseerd moeten worden, maar veranderingen kosten tijd. Ik zie nog veel kansen voor verbetering, maar je moet de wet niet meteen weer helemaal willen omgooien. Zolang we goed met elkaar in gesprek blijven, heb ik goede hoop dat het gaat werken.’

Het  evenwicht tussen landelijke kaderstelling en lokale handelingsruimte is een van de onderwerpen waar de partijen over moeten blijven praten, in de ogen van Van Gurp. ‘De rijksregelgeving is vaak veel te gedetailleerd. Durf ruimte en vertrouwen te geven aan de driehoek huurders/corporatie/gemeente. Dáár moet het gebeuren.’