'Goed luisteren, doen wat je belooft'

September 1944 uit Heerlen sleepte de prijs voor de beste bewonerscommissie in de wacht. De jury vond onder meer dat de bewonerscommissie er goed in is geslaagd verbindingen te leggen tussen bewoners, huurdersorganisatie corporatie. Hoe doen ze dat?

September 1944 - genoemd naar de gelijknamige straat - vertegenwoordigt de belangen van bewoners in een complex met 33 sociale woningen in Heerlen.

'Het is misschien een open deur, maar een goede bewonerscommissie staat of valt met vertrouwen', stelt penningmeester Marianne van Dinther onomwonden vast. 'Je moet niet alleen goed luisteren naar je bewoners en naar de corporatie, maar ook doen wat je belooft. Anders is dat vertrouwen zó weg.'

Communicatie

Daarom besteedt September 1944 veel aandacht aan communicatie. Er is een tweewekelijks inloopspreekuur voor bewoners, waarin ze hun wensen en klachten kwijt kunnen. Twee maal per jaar is er een groot overleg met de bewoners. ‘De verbeterpunten nemen we mee in het voorjaarsoverleg en het najaarsoverleg met de corporatie, Wonen Limburg.

Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg gaat ook altijd mee naar deze gesprekken. Zo weten zij ook wat er speelt. We maken altijd notulen van deze overleggen, met actiepunten: wie wat doet en wanneer. Als we signalen ontvangen die wij als bewonerscommissie opvangen en niet zelf kunnen oplossen, gaan we in overleg met de huurdersorganisatie en woningcorporatie. Oren en ogen zijn dagelijks open. Iedereen weet ons te vinden.’

Afbeelding van de bewonerscommissie

Leden van de Bewonerscommissie September 1944, met enkele bewoners en de vaste contactpersoon van Wonen Limburg

Eigen magazine

Bovendien geeft de bewonerscommissie elk kwartaal een magazine uit, met bijdragen van bewoners, de huurdersorganisatie en de corporatie. Zo staan er artikelen in over een buurtbreed netwerk, zoals een buurtpreventieapp, maar ook over gezamenlijke activiteiten, zoals een burendag.

Veiligheid was een belangrijk onderwerp in 2017. ‘We hebben nogal wat overlast gehad van hangjongeren in de parkeerhavens. Dat hebben we besproken met Wonen Limburg. Het resultaat is een poort voor het wooncomplex. Het is wel een compromis, omdat de corporatie niet alle kosten betaalt. De maandelijkse bijdrage van bewoners - € 1,50 - is verrekend in de servicekosten. 'Wonen Limburg erkende de overlast, maar vond die niet zo ernstig, dat de corporatie alle kosten van de poort zou moeten betalen. Dit resultaat van onze onderhandelingen hebben we voorgelegd aan onze bewoners. Zij begrepen dat je soms compromissen moet sluiten om iets te bereiken en hebben er geen moeite mee om een klein bedrag voor veel veiligheid te betalen.'

Van Dinther benadrukt dat het belangrijk is om geen loze beloften te doen. ‘We houden onze bewoners op de hoogte van de stand van zaken rondom lopende zaken, zoals het plaatsen van de poort, maar we lopen niet op de zaken vooruit als we niet weten wanneer de aannemer de poort komt plaatsen. Hier moet je zorgvuldig mee omgaan, want het vertrouwen ben je snel kwijt.’

Niet alleen 'gepolder’

Belangenbehartiging is echter niet alleen 'gepolder'. Een bewonerscommissie mag er zo nu en dan best even stevig in staan, vindt Van Dinther. 'We hadden bijvoorbeeld een probleem met sommige ramen, die moeilijk bereikbaar waren. Vooral oudere mensen vonden het moeilijk om die ramen te lappen. Wonen Limburg vond dat het wel mee viel. Wij zijn toen een handtekeningenactie gestart. Zeventig procent van de bewoners tekende voor een glazenwasser van Wonen Limburg. Toen ging de corporatie overstag. “Met zo’n meerderheid kunnen we er niet omheen”, zeiden ze.'