Drie vragen aan Bernard ter Haar, voorzitter van de interbestuurlijke werkgroep huisvesting aandachtsgroepen

Op 8 juli presenteert een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, JenV, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 een adviesrapport over de huisvesting van aandachtsgroepen. Voorzitter Bernard ter Haar beantwoordt drie vragen over het advies.

Waarom is dit rapport nodig?

"Er zijn mensen die het nóg moeilijker hebben dan anderen op de huidige woningmarkt. Bijvoorbeeld de dakloze die probeert opnieuw woonruimte en werk te vinden. De gescheiden moeder die met haar kinderen op zoek gaat naar een betaalbare huurwoning en de statushouder uit Syrie die graag volwaardig mee wil gaan doen in onze samenleving. We willen deze mensen een betere kans geven op een menswaardig bestaan en daar is woonruimte, maar ook vaak hulp en begeleiding cruciaal voor."

Bernard Ter Haar
Bernard ter Haar. Bron: privéfoto

Wat gaat er nu mis?

"We zien overal dat het piept en kraakt: veel gemeenten doen hun best maar hebben te weinig woningen voor te veel mensen die ervoor in aanmerking komen. Maatregelen uit de grote bezuinigingsrondes laten nu steeds nadrukkelijker hun negatieve kanten zien. Tot nu toe probeert iedereen vooral in zijn eigen domein of regio de boel zo goed mogelijk te organiseren. Maar met die versnippering van alle inzet gaan we er niet komen."

Kun je een vooruitblik geven op het rapport?

"Het is voor het eerst dat er zo veel partijen samen vanuit het fysieke én sociale domein een doorbraak willen realiseren om kwetsbare mensen en andere aandachtsgroepen groepen beter en sneller te huisvesten, met de zorg en begeleiding die zij nodig hebben. Hoe we dat voor ons zien, gaan we bij de bekendmaking van het rapport vertellen. Eén ding is zeker: we willen allemaal doorpakken en als het aan deze interbestuurlijke coalitie ligt, gaan we dat ook echt doen!"