Wonen met oog voor je medebewoners: bij Meanderpark in Nieuwegein werkt het

Gemeenten en woningcorporaties werken zoveel mogelijk samen om creatieve oplossingen te vinden voor het woningtekort, zoals het opnieuw inrichten van leegstaande gebouwen. Het in 2020 opgeleverde Meanderpark in Nieuwegein is daar een succesvol voorbeeld van. Een voormalig gemeentehuis is daar verbouwd tot 250 sociale huurappartementen voor verschillende doelgroepen. Maaike Wielink en Martijn Broersma zijn beiden betrokken bij de ontwikkeling van het Meanderpark namens de gemeente Nieuwegein: “De samenwerking tussen alle partijen maakt het een succes. We zien dat bewoners echt verbinding met elkaar en hun omgeving zoeken.”

Maaike Wielink en Martijn Broersma
Maaike Wielink en Martijn Broersma

Bijzondere locatie

Martijn Broersma is beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Nieuwegein. Hij legt uit dat de procedure voor de bouw van Meanderpark lastiger was dan bij andere gebouwen. “Nieuwegein is een voorloper in het ombouwen van leegstaande panden. Ook dit voormalige gemeentehuis wilden we graag gebruiken voor woningbouw. Het ligt alleen op een bijzondere locatie: naast een bedrijventerrein. De omliggende bedrijven hadden bedenkingen. Ze wilden niet dat bewoners overlast zouden ervaren.”

Er moest veel geregeld worden om de plannen definitief te maken. Met de bedrijven zijn afspraken gemaakt, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. Ook kwam er een nieuw bestemmingsplan, zodat er woningen gebouwd mochten worden. Broersma: “Het voortraject was intensief, maar is gelukkig soepel verlopen.”

Toewijzing door motivatie

Maaike Wielink is projectleider Wonen en Zorg bij de gemeente en legt uit wat de samenstelling van bewoners zo bijzonder maakt: “Ongeveer een derde deel van de bewoners bestaat uit een bijzondere of kwetsbare doelgroep. Dit zijn bijvoorbeeld voormalig statushouders, die officieel Nieuwegeiners zijn geworden en een woning toegewezen krijgen in Meanderpark. Ook mensen die uitstromen vanuit beschermde opvang vinden hier een thuis.”

Het overige deel van de bewoners bestaat uit reguliere huurders, die echter een goede motivatie moeten hebben om een woning te bemachtigen. Wielink: “Er gelden voor Meanderpark andere toewijzingsregels omdat het officieel een woongroep is. Het idee is dat elke bewoner zich inzet voor de groep. In de selectie van bewoners wordt daarom altijd gevraagd wat ze willen bijdragen. Dit kan groot of klein zijn; het gaat erom dat je bereid bent om iets te doen voor een ander.” De selectie van de kwetsbare doelgroepen wordt door de zorginstellingen zoals Steunpunt Vluchtelingen gedaan. De selectie van reguliere huurders ligt bij de woningcorporatie en bestaat bijvoorbeeld uit een intakegesprek.

Zachte landing

Meanderpark is opgeleverd tijdens de coronacrisis. Door de maatregelen konden veel opstartactiviteiten niet doorgaan. Voor sommige bewoners is dat extra lastig, zoals de groep die vanuit de beschermde opvang instroomt. “Zij moeten voor zichzelf veel zaken op orde krijgen en zijn vooral daar mee bezig. Het groepsgevoel moet bij hen nog groeien en daar krijg je in zo’n woongroep ook de kans voor”, legt Maaike Wielink uit. Het ‘geven en nemen-principe’ van een woongroep is ook voor de voormalig statushouders een ideale volgende stap.  Als statushouders hebben zij na verblijf in het asielzoekerscentrum eerst tijdelijk gemengd gewoond met andere Nieuwegeiners: het project Inn Between.

De statushouders bij Inn Between ontvangen ondersteuning van Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein en zij zorgen, samen met de andere bewoners, voor een ‘zachte landing’ in onze maatschappij. Voordeel is dat de inburgering en het leren van de Nederlandse taal in een vroeg stadium van start gaat. De statushouders die daarna een definitieve woning krijgen toegewezen in Meanderpark, hebben dankzij Inn Between al een netwerk en kennis opgebouwd. Dit kunnen ze weer inzetten en uitbreiden in de woongroep.

Voor Wielink is dit een van de pijlers voor het succes: “Samen met de woningcorporatie, de bewoners en partners zoals Steunpunt Vluchtelingen hadden we al veel ingrediënten om de invulling van het Meanderpark te laten slagen. We zien dat het werkt en dat bewoners zich voor elkaar inzetten, maar nu ook toenadering zoeken bij de buurt. Ze kijken bijvoorbeeld of er mogelijkheden zijn voor gedeelde voorzieningen zoals een supermarkt. Als gemeente denken we hier uiteraard graag over mee.”

Aanvulling op de overige woonvoorzieningen

De interesse voor de woningen was overweldigend, dus aan de vraag is geen gebrek. Maar het is ook intensief om een woongroep op te zetten. Wielink: “Het sociaal beheer is zeker in de beginperiode erg intensief. Het zijn gebundelde krachten en dat vraagt om veel samenwerking tussen alle partijen. Je moet hierin blijven investeren. Tegelijkertijd is het een mooie aanvulling op het palet van woonvoorzieningen dat we nu bieden in de stad Nieuwegein.”