Rapportage IBW 2018

Rapportage rondom de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) 2018. Het betreft een indicatie over de beschikbare financiële middelen van woningcorporaties voor huurmatiging of extra investeringen in nieuwbouw of woningverbetering.