Het accountantsprotocol 2018 en de dPi 2018

Het accountantsprotocol 2018 en de dPi 2018, bijlage 4 en 5 bij de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV), zijn op 17 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Het accountantsprotocol en de dPi worden jaarlijks geactualiseerd. Dit is nodig vanwege gewijzigde regelgeving, wijzigingen in de gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.