Handreiking implementatie full-verplichting 2018

Handreiking implementatie full-verplichting, behorend bij het handboek marktwaardering 2018. Dit handboek beschrijft op welke wijze toegelaten instellingen de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen.