Rapport behoefteonderzoek short stay facility Hoeksche Waard

In dit rapport worden de beleidswerelden ‘samenleving’ en ‘wonen’ bij elkaar gebracht met als doelstelling op het gebied van huisvesting niemand in de Hoeksche Waard tussen wal en schip te laten vallen. Oude short stay facility concepten worden opnieuw uitgevonden, wat zal resulteren in een optimaal concept voor de Hoeksche Waard. Passend, doelmatig en aanslui-tend op de praktijk. Het zal voor bewoners voelen alsof ze verhuizen en niet dat ze geplaatst worden.