Visie op Flexwonen Hoeksche Waard

Op basis van het behoefteonderzoek zijn aanbevelingen gedaan over een aantal kaders die voor een te realiseren short stay facility in de Hoeksche Waard zouden kunnen gelden. Deze visie is ontstaan vanuit alle ervaringen en theorie├źn die de afgelopen maanden met het pro-jectteam gedeeld zijn.