Onderzoek naar onderhoudskosten 2019

Er is  een model ontwikkeld waarmee de hoogte van de onderhoudskosten (uitgaande van een bepaalde kwaliteit) berekend zijn. Aanvullend hierop is een analyse uitgevoerd naar een alternatieve methode voor de verouderingsopslag. Dit onderzoek dient als vertrekpunt voor de actualisatie van de kosten van noodzakelijk onderhoud.