Monitoring huurbeleid 2019

De Rijksoverheid laat jaarlijks onderzoek uitvoeren naar de huurprijsontwikkeling van huurwoningen in Nederland. Dit onderzoek biedt inzicht in de effecten van de huurprijsmaatregelen van de Rijksoverheid op het huurprijsbeleid van verhuurders. De kwantitatieve analyse van de per 1 juli gerealiseerde huur-verhoging staat daarbij centraal. Het onderzoek wordt gebaseerd op de uitkomsten van de CBS Huur-enquête en biedt belangrijke input voor De Staat van de Woningmarkt. Het onderzoek wordt tevens uitgevoerd om de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het gevoerde huurbeleid en de huurontwikkeling per 1 juli van elk jaar. Ook levert het belangrijke input voor het bepalen van de para-meters voor de huurtoeslag in het komende jaar.