Prognoses woningbouw 2019 - 2024

De Woningbouwprognoses 2019-2024 bevat ramingen van de woningbouwproductie voor de periode 2019 tot en met 2024. De prognoses sluiten aan op de in september 2019 verschenen Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. De Woningbouwprognoses plaatsen de ontwikkeling van de investeringen in de gehele bouw in een macro-economische perspectief, de ontwikkeling op de woningmarkt en het beleid.