Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen

Overzicht van maatregelen door corporaties, gemeenten en andere lokale partijen tegen huurachterstanden.