Effectenrapportage handboek marktwaardering 2020 versus 2019

Deze rapportage gaat over het verschil in berekende waarden conform de basisversie van het handboek 2019 en het in oktober 2020 gepubliceerde handboek marktwaardering 2020.