Onderzoek kengetallen voor onderhoudskosten

In dit overzicht zijn de wijzigingen terug te vinden ten opzichte van de onderhoudskosten van 2019.

Daarnaast heeft een validatie van het handboek 2019 plaatsgevonden door ABF Research en CalCasa, waarbij is gekeken naar de verschillen tussen de basis en de full versie voor het doorexploiteren en uitponden scenario. Een beknopte analyse hiervan is in dit document te vinden.