Wat is huisuitzetting en hoe voorkom je het als verhuurder

Huisuitzetting betekent dat iemand gedwongen zijn woning moet verlaten. Het is een ingrijpende maatregel. Daarom moet de verhuurder altijd aan de kantonrechter toestemming vragen om de huurovereenkomst te (laten) ontbinden. Pas hierna is daadwerkelijke huisuitzetting toegestaan. Redenen voor ontbinding kunnen zijn: grote huurachterstand, zich niet houden aan de regels van de verhuurder, (geluids)overlast veroorzaken, wietteelt of illegale onderverhuur.