Betaalbare huren - Berekeningen voor het ministerie van BZK 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Nibud gevraagd om onderzoek te doen naar betaalbare huren voor verschillende huishoudtypen bij specifieke inkomensgrenzen. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de Nibud-uitgavencijfers. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de methode achter de berekening van betaalbare woonlasten. Ook staan de uitgangspunten achter de berekeningen beschreven. In hoofdstuk drie worden de bevindingen toegelicht.