193 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

'Corporaties: wees helder over je financiële positie'

Eind 2016 vond een evaluatie plaats van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW). De redactie vroeg een aantal ...

Praktijkverhaal | 14-03-2017

Visie op huurbeleid door co-creatie in Woudenberg

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken binnen de nieuwe Woningwet nauwer samen. Huurdersorganisaties krijgen ...

Praktijkverhaal | 08-03-2017

’We zijn in de afgelopen vijf jaar steeds meer een volkshuisvester geworden’

‘Het gaat ieder jaar een beetje beter met Vestia. We hebben in 2012 natuurlijk het debacle gehad en inmiddels zijn we al weer ...

Praktijkverhaal | 06-03-2017

‘Een lokaal platform is onmisbaar bij buitenlandse investeringen’

Sinds 2014 is investment manager Patrizia actief op de Nederlandse woningmarkt. De van oorsprong Duitse investeerder nam de ...

Praktijkverhaal | 09-11-2016

Jos Koffijberg: ‘Visitaties houden corporaties scherp’

Een visitatie geeft een professioneel en onafhankelijk oordeel over de prestaties van een corporatie. ‘Visitatie is er vooral ...

Praktijkverhaal | 09-11-2016

‘Wijzigingen WWS: werk voor investeerders, gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties’

Per 1 oktober 2016 is de regelgeving veranderd met betrekking tot Woningwaardering. Deze wijzigingen vergden aanpassingen van het ...

Praktijkverhaal | 19-09-2016

‘Als je het alleen moet hebben van een wet, ontstaan er fricties’

‘Goed dat de nieuwe wet er is en de positie van de huurdersverenigingen is versterkt en wettelijk is verankerd. Ik ben ook blij ...

Praktijkverhaal | 15-09-2016

‘Deze wet bevestigt eigenlijk onze werkwijze’

Voor WonenBreburg is het maken van prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisatie al 20 jaar praktijk. ‘Voor ons is er ...

Praktijkverhaal | 15-09-2016

Video: ’1 jaar Woningwet, een terugblik in beeld en geluid’

De Woningwet bestaat 1 jaar. In onderstaande video een compilatie van de belangrijkste bijeenkomsten in het afgelopen jaar en ...

Praktijkverhaal | 15-09-2016

‘Je moet er vooral samen uitkomen’

‘Professionaliseren is een behoorlijke klus en vergt tijd. Om invloed op het beleid te kunnen uitoefenen, moet je als ...

Praktijkverhaal | 15-09-2016