146 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapport Staat van de Volkshuisvesting

De Staat van de Volkshuisvesting geeft een overzicht van de stand van de woningmarkt en corporaties op basis van actuele ...

Kamerstuk | 28-05-2019

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerbrief bij aanbieding Staat van de Volkshuisvesting 2019

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2019

Advies commissie prestatieafspraken Rotterdam

Advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken ...

Publicatie | 21-05-2019

Bindende uitspraak minister Ollongren prestatieafspraken Rotterdam

Brief | 21-05-2019

introductie benchmark lokale woonlasten

Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-04-2019

Kamerbrief over heffingsvermindering verduurzaming

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2019

Eerdere bindende uitspraken van minister in geschil prestatieafspraken

De minister deed al bindende uitspraken over de totstandkoming van prestatieafspraken in Delft, Leiderdorp en Zoetermeer.

Besluit | 01-04-2019

Sociaal Huurakkoord 2018

Dit Sociaal Huurakkoord 2018 is moeizaam tot stand gekomen. De oorzaak is een steeds grotere fiscale druk bij corporaties, die ...

Publicatie | 29-03-2019

Uitspraak in geschil totstandkoming prestatieafspraken Nuenen

De gemeente Nuenen, huurdersverenigingen en betrokken woningcorporaties ondertekenden op 11 december 2018 de prestatieafspraken ...

Besluit | 21-03-2019

Publicatie marktontwikkelingen marktwaarde verhuurde staat 2018

Deze notitie is geschreven om de ontwikkelingen te duiden die plaatsvonden tussen de publicatie van het handboek op 31-10-2018 en ...

Publicatie | 19-03-2019