188 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen - contra-expertise op eerder uitgevoerd onderzoek

Begin 2013 heeft Rigo in opdracht van het ninisterie van BZK onderzoek gedaan naar extra eisen die in het Bouwbesluit zouden ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019

Kamerbrief over Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw; voornemens met betrekking tot de bouwregelgeving

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek over de toegankelijkheidseisen voor de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-06-2019

Digitaal platform brengt spoedzoekers en spoedmakers op de woningmarkt samen

Woodyshousing is een van de startups die door het ministerie van BZK voor het programma Startup in Residence (SiR) gekozen is om ...

Praktijkverhaal | 11-06-2019

Afschriftbrief terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Nationale ombudsman over terugvorderingen van huurtoeslag bij begeleid wonen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2019

Kamerbrief met afschrift op brief Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer een afschrift aan van de reactie die ze aan de Nationale ombudsman heeft gestuurd naar ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2019

Flexwonen: voor een woningmarkt die meebeweegt met een dynamische samenleving

Marja Appelman, directeur Woningmarkt van ministerie van BZK, nam een kijkje bij flexibel bouwer PLEKvoor. Dit in kader ...

Praktijkverhaal | 03-06-2019

Rapport De bouw van tijdelijke woningen

Kamerstuk | 29-05-2019

Kamerbrief over stimuleringsaanpak Flexwonen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Stimuleringsaanpak Flexwonen, gericht op de totstandkoming van meer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Nationale woonagenda 2018 - 2021

Nationale woonagenda 2018 - 2021

Rapport | 28-05-2019

Rapport Staat van de Volkshuisvesting

De Staat van de Volkshuisvesting geeft een overzicht van de stand van de woningmarkt en corporaties op basis van actuele ...

Kamerstuk | 28-05-2019