Bedrijfsvoering

Woningcorporaties moeten zich bij hun bedrijfsvoering houden aan de Woningwet. Er zijn regels voor het verkopen van vastgoed en voor het beleggingsbeleid, maar ook voor de manier waarop de corporatie het huishoudinkomen van huurders vaststelt. Een corporatie heeft bovendien een sociale taak, en moet haar maatschappelijke kapitaal daarom op een goede manier beheren, zonder onverantwoorde risico's.