Cijfers woningmarkt

De woningmarkt is constant in beweging. Zo zijn gemeenten en betrokken partijen actief bezig met het verhogen van de woningvoorraad waar nodig en blijven de huurprijzen (per provincie) fluctueren. Op het dashboard datawonen staan de meest actuele cijfers om een beter beeld te krijgen van veranderingen in de sector, zowel op landelijk als regionaal niveau.

Voortgang woningbouw

De woningvoorraad in Nederland tikt bijna de acht miljoen aan en de komende jaren willen gemeenten dit aantal nog flink opschroeven. Worden de gestelde doelstellingen gehaald? En welke provincies excelleren in ontwikkeling en transformatie? 

Dashboard datawonen - voortgang woningbouw

Koopsector

De koopsector, met ongeveer 4,4 miljoen woningen, zit in 2020 flink in de lift. Maar hoe groot is de stijging ten opzichte van het jaar ervoor? En in welke provincies werden dit jaar de meeste koopwoningen verkocht?

Dashboard datawonen - koopsector

Huursector

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste pijlers voor de huursector, maar hoeveel van het nettoinkomen gaat gemiddeld naar het betalen van de huur? Hoe ontwikkelt de woningvoorraad zich in de huursector over de afgelopen jaren?

Dashboard datawonen - huursector

Corporatiegegevens

Woningcorporaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 2 miljoen woningen, maar hoeveel van deze woningen vallen binnen de goedkope prijsklasse? En in welke woningcorporatie heeft procentueel de meeste nieuwbouw?

Dashboard datawonen - corporatiegegevens

Portal datawonen

De portal datawonen is een initiatief om niet alleen informatie te verzamelen, maar ook om deze informatie zo breed mogelijk beschikbaar te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in dit beleidsterrein. Diverse onderwerpen en thema's komen aan bod, waaronder leefbaarheid, huurtoeslagen en prestatieafspraken.