City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

City Deals zijn een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties. In deze samenwerkingen wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Het concept van de City Deal is vijf jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 25 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Op 17 december 2020 is een samenwerking tussen gemeenten, Rijk en marktpartijen van start gegaan onder de noemer City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. De ambitie van deze samenwerking is om van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie.

Symposium

Op 10 februari 2021 vond het Symposium Conceptueel en Circulair Bouwen plaats. Het symposium werd uitgezonden vanuit de ‘duurzaam groene oase’ van circulair hotel Jakarta. Tijdens dit symposium kwamen vele gasten aan het woord, waaronder een toespraak van Johan Osinga (Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied) Prof. Dr. Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) over biobased bouwen en Carolien Gehrels (Adviesraad Innovatie Expo) over de Innovatie Expo en het bijtekenmoment van deze City Deal.

Het gehele symposium is te bekijken op de website van Great Things.