City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

City Deals zijn een samenwerking tussen gemeenten, het Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties. In deze samenwerkingen wordt op basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond dit onderwerp? Bekijk dan Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens. En bekijk ook de cijfers per regio.

Het concept van de City Deal is vijf jaar geleden ontstaan in het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inmiddels zijn 25 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid. Op 17 december 2020 is een samenwerking tussen gemeenten, Rijk en marktpartijen van start gegaan onder de noemer City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. De ambitie van deze samenwerking is om van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie.