Diensten en werkzaamheden voor derden

Op grond van de Woningwet mogen woningcorporaties diensten aan eigen bewoners leveren. Ook kunnen zij diensten leveren aan bewoners die lid zijn van een VvE, lid zijn van een wooncoöperatie of op zoek zijn naar een corporatiewoning. Naast diensten aan bewoners kunnen corporaties onder voorwaarden bepaalde diensten en werkzaamheden leveren aan de ondernemingen die met hen zijn verbonden.