Toewijzen door woningcorporaties

De kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met lage inkomens. Met de Europese Commissie is overeengekomen dat vrijkomende sociale huurwoningen voor het overgrote deel worden toegewezen aan huishoudens met een laag inkomen.

Hiervoor zijn inkomensgrenzen opgesteld. Passend toewijzen zorgt ervoor dat mensen met de laagste inkomens de woningen krijgen toegewezen met een voor hen betaalbare huur.

Dossier woningtoewijzing

Over het onderwerp woningtoewijzing wordt veel gepubliceerd. Om regelgeving en diepgang duidelijk gescheiden te houden, is deze pagina ingericht voor een overzicht van de geldende wet- en regelgeving over het thema woningtoewijzing. Bezoek voor meer verdieping, nieuwsberichten en onderzoeken het dossier woningtoewijzing.

Relevante regelgeving

De volgende regelgeving is relevant voor dit onderwerp:

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom toewijzen. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.