Diensten

De werkzaamheden van de corporatie dragen bij aan het woongenot van de huurders. In dat kader mag de corporatie diensten voor bewoners uitvoeren. Uitgezonderd zijn diensten die primair de taak zijn van andere (maatschappelijke) organisaties en diensten die marktpartijen aanbieden.

Diensten aan ondernemingen en huurdersorganisaties

Naast diensten aan bewoners kunnen corporaties diensten leveren aan de ondernemingen die met hen zijn verbonden. Het gaat om diensten in het kader van de bedrijfsvoering en administratie. Voorwaarde is dat de toegelaten instelling meerderheidsaandeelhouder is en er dus sprake is van een dochter. 

De corporatie mag ook de huurdersorganisatie ondersteunen. Daardoor hoeft de huurdersorganisatie geen personeel aan te nemen om administratieve werkzaamheden te doen en kan ze dit aan de corporatie overlaten.