Discriminatie op de woningmarkt

Iedereen in Nederland heeft recht op een prettige woning en gelijke kansen op de woningmarkt. Wonen is een voorwaarde voor het opbouwen van een goed bestaan. Afkomst, seksuele gerichtheid of geloof mogen hier niet van invloed op zijn. De praktijk wijst anders uit: net als op de arbeidsmarkt, het onderwijs en in de zorg komt discriminatie helaas ook voor op de woningmarkt.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat groepen mensen ermee te maken krijgen bij het zoeken van een woning; zowel in de grote steden als daarbuiten. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat voor veel mensen een drempel vormt om deel te nemen aan de samenleving. Dat is ontoelaatbaar. Daarom wordt discriminatie op de woningmarkt met kracht tegengegaan.