Praktijkvoorbeelden van gebruik IBW

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken. Deze gaan over nieuwbouw, verkopen, woningverbetering, huurverhogingen en andere onderwerpen. Welke inspanning woningcorporaties kunnen leveren voor deze prestatieafspraken, is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk.

Daarom publiceert de Rijksoverheid de Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). De IBW geeft een eerste indicatie van de beschikbare ruimte en daarmee informatie voor het gesprek tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Platform31 onderzocht in 5 gemeenten hoe de IBW wordt toegepast in de praktijk. Lees op de website van Platform31 de resultaten van het onderzoek