Differentiëren van wijken

Corporaties hebben de ruimte om maximaal 20 procent van hun sociale woningvoorraad verhuren aan huishoudens met een jaarinkomen boven de € 39.055 (prijspeil 2020). Dus ook aan huishoudens met een (laag) midden- of hoog inkomen.

Ruimtegebruik

Het gebruik van deze ruimte helpt bij het creëren van gemengde buurten ten behoeve van de leefbaarheid, het bevorderen van doorstroming en het helpen van huishoudens met een (laag) middeninkomen, voor wie moeilijk huur- of koopwoningen te vinden zijn. In een eerder gepubliceerd nieuwsbericht leest u op hoe woningcorporaties huishoudens met (lage) middeninkomens kunnen bereiken.

Let op: in het kader van de evaluatie van de Woningwet zullen er in 2021 mogelijk een aantal zaken veranderen rondom de DAEB-inkomensgrens. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving.