Magazine prestatieafspraken - Leefbaarheid

De komende tijd presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal magazines over de invloeden van prestatieafspraken op de woningmarkt. De derde editie is inmiddels online te bekijken, over het thema 'leefbaarheid'.

Hoe kan goede samenwerking tussen lokale partijen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken? Het magazine dient als inspiratiebron voor onder andere woningcorporaties, gemeenten en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken. Zo wordt lokale samenwerking rondom leefbaarheid gestimuleerd.

Dit magazine biedt een selectie van inspirerende voorbeelden over de invulling van de lokale leefbaarheidsopgave en de urgentie tot goede samenwerking om deze complexe opgave om te buigen. Emile Klep (Woonplus, Schiedam), Simone van Raak (Zayaz, Den Bosch), Tanneke van den Berg (Intermaris, Hoorn), Henri Lammers en Lucas Fransen (Domijn, Enschede) en Enno Vitner en Jan-Willem Verheij (Woonbron, Rotterdam) over de innovatieve aanpak die nodig is, hun ervaringen en de lessen die zij mee willen gaven als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij leefbaarheid en prestatieafspraken.