Een thuis voor iedereen

Een thuis is meer dan een dak boven je hoofd. Veel mensen uit aandachtsgroepen hebben het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Een brede coalitie, die bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, JenV, SZW), VNG, Aedes en de G4 en G40 heeft op 8 juli 2021 een adviesrapport over de huisvesting van aandachtsgroepen gepresenteerd. In dit dossier vindt u het rapport en verhalen uit de lokale praktijk.

Infographic voor adviesrapport 'Een thuis voor iedereen'

Verhalen uit de praktijk