Het Expertteam Transformatie wil het creëren van woonoplossingen in leegstaand vastgoed stimuleren. Het team werkt vraag gestuurd. De inzet van het expertteam loopt altijd via - of in samenwerking met - de gemeente. Ook andere belanghebbenden bij transformatie kunnen het expertteam inschakelen. Het Rijk financiert de helft van de inzet van het expertteam. De gemeente en/of gezamenlijke belanghebbenden financieren de andere helft. 

Hoort bij