Expertteam Woningbouw adviseert gemeente Nieuwkoop over stikstof

Stikstofdepositie stond het plan van Woningstichting Nieuwkoop (WSN) om huurwoningen aan de Nieuwkoopse Plassen te bouwen lange tijd in de weg. Een voormalig verzorgingstehuis moest daar ruimte voor maken, maar gelegen op de grens van een het Natura 2000-gebied leek dit een onmogelijke taak. Tot het Expertteam Woningbouw advies gaf over intern salderen.

Het plan van WSN kwam neer op de bouw van dertien senioren- en achttien starterswoningen op het terrein van het verzorgingstehuis, aldus projectleider Frank Swager. Maar tijdens de stikstofcrisis kwam het project van WSN op losse schroeven. “Na het sloopbesluit in 2018 deden we een ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Daarna meldden we de sloop aan bij de gemeente, maar die wezen ons op het feit dat tijdens ons onderzoek het landelijke Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State was vernietigd. Gevolg: door de sloopactiviteiten zouden we te veel stikstofdepositie veroorzaken voor de Nieuwkoopse Plassen.”

Impasse door stikstofdepositie

Projectleiders in heel Nederland zaten allemaal in een impasse, waaronder ook Swager, omdat de stikstofdepositie niet mocht stijgen ten opzichte van de bestaande situatie. WSN zat met een ingewikkeld vraagstuk: hoe kun je minder uitstoten dan een leegstaand gebouw? Swager: “We hebben van alles geprobeerd, zoals het uitwerken van plannen voor stikstofneutraal slopen: met elektrische kranen, met de hand, met afgedekte aggregaten. We kwamen er niet uit.”

Voormalig verpleeghuis Nieuwkoop
Het voormalige verpleeghuis in Nieuwkoop. Bron: RVO

Advies Expertteam Woningbouw

Swager kon niet geloven dat de sloop van een leeg pand niet meer mogelijk was en besloot verder te zoeken naar oplossingen. Uiteindelijk vond de projectleider deze oplossing bij het Expertteam Woningbouw. “In gesprek met het Expertteam en de gemeente kwam een aantal experts met oplossingen in een tijd waarin nog veel onduidelijk was rond stikstofdepositie. Zo bleek dat we voor de stikstofberekening konden uitgaan van de depositie in 1998, toen de Nieuwkoopse Plassen werden aangewezen als Natura 2000-gebied. Toen was het verzorgingstehuis nog volop in bedrijf.”

Intern salderen

Na het advies van het Expertteam Woningbouw kon WSN, in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop, succesvol een natuurvergunning aanvragen voor het project. De sloop kan daardoor bijna beginnen, en naar verwachting gaat de bouw van de nieuwe huurwoningen in 2022 van start. Swager: “Uiteindelijk was het een kwestie van intern salderen: de stikstofuitstoot binnen je eigen project onder het niveau van de oude situatie krijgen. Daarnaast kregen we het nuttige advies dat we de sloop- en nieuwbouwplannen tezamen konden indienen door intern te salderen. Dat scheelde een nieuwe stikstofopgave in de toekomst en veel tijd.”

Expertteam Woningbouw

Overheden, maar ook corporaties en marktpartijen, kunnen het Expertteam Woningbouw benaderen met knelpunten rondom woningbouwopgaven en stikstofproblematiek. Lees hier meer over het Expertteam Woningbouw.