Heffingsvermindering en vrijstelling verhuurderheffing aan te vragen via RVO.nl

Om sneller betaalbare woningen te kunnen bouwen in een goede leefomgeving, kondigde op Prinsjesdag het kabinet een pakket aan maatregelen aan. Dit pakket gaat onder meer over een korting op de verhuurderheffing voor betaalbare nieuwbouwwoningen en een vrijstelling van de verhuurderheffing voor tijdelijke woningen. De heffingsvermindering is aan te vragen op de website van RVO.

Vrijstelling verhuurderheffing tijdelijke woningen

Dankzij deze extra instrumenten kunnen verhuurders meer sociale huurwoningen gaan bouwen, zonder dat dit ten koste gaat van betaalbaarheid en verduurzaming van de bestaande woningen. Het budget van de korting voor het bouwen van nieuwe betaalbare woningen kan flexibel over de tijd worden ingezet. Dit om zo direct aan te sluiten bij de noodzaak om meer betaalbare woningen te bouwen. Daarnaast komt er een vrijstelling voor de bouw van tijdelijke woningen, zodat snel extra woningen worden gerealiseerd voor onder meer studenten en dak- en thuislozen.