Aanpak flexwonen zet door: "Zoek elkaar op!"

Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Altijd, maar zeker nu tijdens de coronacrisis. Overheidsinstanties blijven daarom flexwonen actief aanjagen om spoedzoekers onderdak te bieden. Zo toonden de webinars rondom flexwonen in Noord-Holland en Limburg aan dat gemeenten en provincies samen aan de slag gaan met het realiseren van flexwoningen. Daarvoor gaan zij gebruik maken van de instrumenten van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens de (online) Week van het Wonen bij de provincie Noord-Holland was flexwonen een van de belangrijkste thema’s van het jaar, naast natuurinclusief bouwen en circulair (ver)bouwen. Tijdens de themasessie werden de instrumenten om flexwonen te stimuleren verder uitgelicht. Denk daarbij aan andere vormen van tijdelijke huurcontracten, vrijstelling op verhuurdersheffing bij tijdelijke woningen en het gebruik van de versnellingskamers.

Tiny houses wonen flexwonen
Beeld: Rob Poelenjee
Tiny houses wonen flexwonen

Woonbehoefte van Limburgse spoedzoekers

Tijdens het Limburgse Webinar Flexwonen vertelde Martijn Schut, plaatsvervangend directeur Woningmarktbeleid, over de extra investering van 50 miljoen euro om de bouw van (flexibele) huisvesting voor spoedzoekers verder aan te jagen. “Hiermee kunnen circa 10.000 woningen voor de doelgroepen worden gerealiseerd.”

Bij het Limburgse webinar stond de woonbehoefte van een brede groep – veelal onzichtbare – Limburgse spoedzoekers centraal. Onder die doelgroep behoren gescheiden mensen, starters en arbeidsmigranten. Daarnaast werd gekeken naar flexwonen als kans en oplossing voor zowel stedelijke gebieden als meer landelijke gebieden en krimp- en anticipeerregio’s.

Zo kondigde gedeputeerde Andy Dritty aan dat de provincie doorgaat met het uitlichten van kansen voor flexwonen in Limburg. “Na de zomervakantie organiseren we met uw input enkele verdiepingssessies zoals hoe flexwonen zich verhoudt tot de bestaande woningbouwprogrammering”, liet hij weten. “De behoefte aan flexwonen is er, dus zoek elkaar op, denk flexibel en ga aan de slag!”

Kijk via deze link de webinar terug.

Interesse?

Ziet u ook mooie kansen om flexwoningen te realiseren, of heb je vragen over bijvoorbeeld de versnellingskamers? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties denkt graag mee! Neem contact op via flexwonen@minbzk.nl of meld u aan voor een versnellingskamer.