Goed verhuurderschap

Gelijke kansen op een woning voor iedereen in Nederland, zonder te kijken naar afkomst. Ook eerlijke huurprijzen, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte is van essentieel belang bij goed verhuurderschap.

Op 9 november 2018 presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het plan van aanpak in een kamerbrief om goed verhuurderschap te stimuleren. Hierin zijn afspraken vastgelegd om excessen op de huurmarkt tegen te gaan. De betrokken partijen maakten afspraken over:

• discriminatie op de woningmarkt;
• huisjesmelkerij;
• onterecht berekende bemiddelingskosten;
• de rol van de huurder.
Zowel huurders, verhuurders, gemeenten als makelaars en bemiddelaars doen mee in deze aanpak. Ze voeren de afspraken gezamenlijk uit.

Ondertussen zijn de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar. Zo kondigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in februari 2019 aan onterechte bemiddelingskosten aan te pakken. Verder is de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ voor studenten verlengd en de toegankelijkheid van de Huurcommissie verhoogd.

Toch blijkt dat, in tegenstelling tot andere afspraken, de acties op het gebied van discriminatie op de huurmarkt nog niet succesvol genoeg zijn. Hier wordt door de minister in samenwerking met de verantwoordelijke partijen aan gewerkt.

Pilots en resultaten

Om tot een goede handhaving te komen, lopen sinds begin 2019 meerdere pilots in onder andere Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Begin 2020 zijn hier nog drie pilots bijgekomen. De pilots onderzoeken welke handhavingsmogelijkheden er voor gemeenten bestaan op basis van bestaande bevoegdheden en of een aanpassing van de wet- of regelgeving nodig is om de aanpak goed verhuurderschap te versterken. Bovendien worden 'best practices' onderling en met andere gemeenten gedeeld.