Goed verhuurderschap

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met malafide verhuurders en andere excessen. Het stimuleren van goed verhuurderschap moet hierbij de oplossing bieden. Onder goed verhuurderschap vallen onder meer gelijke kansen op een woning voor iedereen, zonder te kijken naar afkomst. Ook eerlijke huurprijzen, goed contact met de huurders en tijdig onderhoud van de woonruimte zijn essentiële voorwaarden voor de verhuur van woningen.

Op 9 november 2018 presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een kamerbrief het plan van aanpak om goed verhuurderschap te stimuleren. Hierin zijn ook afspraken met betrokken partijen vastgelegd om excessen op de huurmarkt tegen te gaan. De betrokken partijen maakten afspraken over:

• discriminatie op de woningmarkt;
• huisjesmelkerij;
• onterecht berekende bemiddelingskosten;
• de rol van de huurder.

De aanpak bestaat onder andere uit het onderzoeken van goed verhuurderschap en het ontwikkelen van handhavingsinstrumenten, maar richt zich door middel van informatiecampagnes en afspraken ook op huurders, verhuurders en makelaars en bemiddelaars. Al deze partijen voeren de afspraken gezamenlijk uit.

Aanpak slecht verhuurderschap

Ondertussen zijn de eerste resultaten van de aanpak zichtbaar. Zo kondigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in februari 2019 aan onterechte bemiddelingskosten aan te pakken. Verder is de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ voor studenten verlengd en de toegankelijkheid van de Huurcommissie verhoogd.

Toch blijkt dat de acties op het gebied van discriminatie op de huurmarkt nog niet succesvol genoeg zijn, in tegenstelling tot andere afspraken. Hier wordt door de minister in samenwerking met de verantwoordelijke partijen aan gewerkt.

Pilots voor betere handhaving

Vanaf begin 2019 lopen diverse pilots om de handhaving op de huurmarkt te verbeteren. Zo doken de gemeenten Groningen, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam in diverse thema’s rondom goed verhuurderschap. Begin 2020 begonnen drie extra pilots (Tilburg, Schiedam en nogmaals Utrecht). Tijdens de pilots onderzochten gemeenten de verschillende handhavingsmogelijkheden op basis van bestaande bevoegdheden. Ook om te bekijken in hoeverre een aanpassing van de wet- of regelgeving nodig is om de aanpak goed verhuurderschap te versterken. Bovendien worden 'best practices' onderling en met andere gemeenten gedeeld.

Lees hier een korte samenvatting van de acht pilots.