Governance

De Woningwet 2015 stelt regels aan de governance en het interne toezicht van woningcorporaties. Er zijn nieuwe regels voor de financiële verantwoording.

Voor leden van het bestuur en van de raad van commissarissen van de woningcorporatie geldt een 'geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets'. Ook zijn de benoemingsprocedure, de bevoegdheden en onverenigbaarheden van de functievervulling voor bestuurders en leden van de raad van commissarissen omschreven.