In sommige delen van Nederland zijn er weinig (goedkope) huurwoningen beschikbaar. Hierdoor moeten sommige woningzoekenden onevenredig lang wachten op een woning. Daarom is op 1 januari 2015 de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten instrumenten om te sturen op de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woningvoorraad.

Hoort bij