Start internetconsultatie Wetsvoorstel Opkoopbescherming en verruiming tijdelijke verhuur

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel Opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur is van start gegaan.

Opkoopbescherming

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor gemeenten om in een buurt een opkoopbescherming in te voeren. Hiermee maken mensen die op zoek zijn naar een koopwoning om zelf in te wonen meer kans op de koopmarkt. Op deze manier wil het kabinet kopers helpen om ook in populaire woongebieden een betaalbare koopwoning te vinden.

Verruiming mogelijkheden tijdelijke huur

Het wetsvoorstel regelt ook dat huurders en verhuurders tijdelijke huurcontracten kunnen afsluiten voor een langere periode. Een huurcontract mag daarnaast eenmalig verlengd worden. Dit sluit beter aan bij de behoefte van huurders en verhuurders. Als beiden tevreden zijn met de woonsituatie of een langere periode moeten overbruggen, kunnen de huurafspraken voor (in totaal) een langere periode worden afgesloten. De verruiming van de mogelijkheden zorgt ervoor dat er maatwerk kan worden geleverd in individuele situaties.

Reacties welkom tot en met 22 december

Reacties op het wetsvoorstel kunnen ingezonden worden tot en met 22 december via de website van internetconsultatie.