Huurtoeslag

Huurtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag. Het is een tegemoetkoming in de huurkosten voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen.

Voorwaarden

Om huurtoeslag te krijgen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Die hangen samen met de hoogte van de huur, het inkomen en vermogen, de leeftijd van de huurder(s), het aantal personen in het huishouden en of het om een zelfstandige woonruimte gaat.

Inkomen

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen harde maximale inkomensgrenzen meer. Hoe hoog het inkomen mag zijn, hangt af van de huur, de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Doordat er per 1 januari 2020 geen maximale inkomensgrenzen meer zijn, wordt de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een kleine stijging zorgt daarmee dat de huurder niet direct de huurtoeslag kwijtraakt. Doordat er geen harde inkomensgrenzen meer zijn en het nieuwe inkomensbereik van verschillende factoren afhankelijk is, zijn er een ontelbaar nieuwe situaties te schetsen. In de tabel is inzichtelijk gemaakt wat de maximale inkomens zijn waarbij bij verschillende huurniveaus nog huurtoeslag kan worden ontvangen. Dit is inzichtelijk gemaakt voor eenpersoons- (EP), meerpersoons- (MP), eenpersoonsouderen- (EPO) en meerpersoonsouderenhuishouden (MPO).

Meerpersoonshuishoudens krijgen boven de aftoppingsgrens geen huurtoeslag, dus is het maximale inkomen bij de aftoppingsgrens en de maximale huurgrens gelijk.

Tabel: Maximale inkomens bij verschillende huurniveaus

Tabel: Maximale inkomens bij verschillende huurniveaus
Maximale inkomenEPHHMPHH (2p)MPHH (3p)EPOHHMPOHH
Huur kwaliteitskortingsgrens (€422,46)€ 24.233€ 31.554€ 31.554€ 25.085€ 33.090
Huur lage aftoppingsgrens (€633,25)€ 29.537€ 38.514€ 38.514€ 29.640€ 38.866
Huur hoge aftoppingsgrens (€678,66)€ 30.672€ 38.514€ 40.004€ 30.616€ 40.104
Huur maximale huurgrens (€752,33)€ 32.435€ 38.514€ 40.004€ 32.131€ 42.027

EP: enpersoonshuishouden

MP: meerpersoonshuishouden

EPO: eenpersoonsouderenhuishouden 

MPO: meerpersoonsouderenhuishouden

Brontabel als csv (432 bytes)

Huur

De huur mag in 2021 niet hoger zijn dan € 752,33. Als alle bewoners jonger zijn dan 23 jaar dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als er een kind is dat bij het huishouden woont. Dan mag de huur toch € 752,33 zijn. 

Zelfstandige woonruimte

Er is huurtoeslag mogelijk voor een zelfstandige woonruimte: een woonruimte met in elk geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, keuken en wc.

Niet voor alle zelfstandige woonruimte is huurtoeslag mogelijk. Voor een woonboot of recreatiewoning is er geen recht op huurtoeslag. Voor sommige onzelfstandige woonruimtes is er recht op huurtoeslag. Meer hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Vermogen

Er mag niet te veel vermogen zijn, zoals spaargeld. Iedere bewoner mag op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 hebben. Partners mogen samen op 1 januari 2021 maximaal € 62.680 hebben.

Is er een thuiswonend kind met vermogen dat jonger is dan 18 jaar? Dat bedrag telt dan mee bij uw vermogen.

Huidige vorm huurtoeslag

Over de werking en berekening van de huurtoeslag is hier meer informatie te vinden.

Ook zijn onlangs wat zaken met betrekking tot de huurtoeslag gewijzigd. Deze wijzigingen zijn hier te vinden.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie het  Dashboard Datawonen voor de meest actuele gegevens over passende huur.